Cercar

Inici

Carta de compromisos de l'Empresa Funerāria Municipal S.A. (EFM)

L'Ajuntament de Palma millora els seus serveis i adquereix compromisos respecte a la seva qualitat.

Amb aquesta finalitat l'Ajuntament ha implantat cartes de serveis, eines de gestiķ de la qualitat basades en la millora contínua, que ens permeten utilitzar nous mčtodes per a servir millor la ciutadania, d'una manera més eficaį i eficient.

Les cartes de serveis informen, entre d'altres de:

 • les dades identificatives i finalitat de l'organitzaciķ prestadora del servei
 • la relaciķ de serveis prestats
 • les formes de participaciķ als projectes de millora
 • els drets i deures de les persones usuāries
 • les formes de presentaciķ de queixes i suggeriments
 • els compromisos de qualitat i indicadors
 • la normativa relacionada

Podeu consultar els textes a continuaciķ:

En relaciķ a l'Empresa Funerāria Municipal S.A. (EFM) l'Ajuntament es compromet que:

 1. El temps māxim entre l'avís telefōnic de la defunciķ i la presčncia de l'agent no superarā els 90 minuts en un 90% dels casos.
 2. El temps entre la primera assistčncia i la fi del servei no superarā els quatre dies laborables en el 95% dels casos. *Llevat dels trasllats internacionals, a causa de la gestiķ administrativa.
 3. El nivell de satisfacciķ quant a l'atenciķ rebuda serā igual o superior a 8 per a un 80% de les persones usuāries. 
 4. El nivell de satisfacciķ quant a les instalˇlacions serā igual o superior a 8 per a un 80% de les persones usuāries. 
 5. S'oferirā una formaciķ específica a tot el personal del servei de 200 hores anuals com a mínim.
 6. En el 100% dels casos les sales de vetla es trobaran en les condicions ōptimes per al seu ús adequat.
 7. El 100% de las peticions específiques relatives al servei (els desitjos de les persones usuāries del servei) es complirā en el termini establert.
 8. El 90% del Pla de manteniment preventiu es desenvoluparā en els terminis establerts.
 9. El 100% de queixes es respondrā en un termini māxim de 15 dies laborables.

El seguiment del compliment d'aquests compromisos es fa mensualment i es publica al següent document:

El seguiment d'aquests indicadors del darrers anys es publica als quadres de comandament 20152016 i 2017.

Podeu consultar també els indicadors de satisfacciķ al següents documents:

 Informe de necessitats i expectatives de les persones usuāries del servei EFM 2017.

El seguiment d'aquests indicadors de satisfacciķ dels darrers anys el podeu consultar als informes 20142015 i 2016.

Data darrera modificaciķ:22 de setembre de 2020